• IT-avdeling for Nes kommune siden 1985.
  • Rådgiving og IT-avdeling for Slaatto Sag siden 1998.
  • Drift og leveranser til flere store tannlegesentere i Bergensområdet.
  • Konsulenttjenester for PressData i Stockholm
  • Drift for flere tannleger i Hallingdal
  • Rådgiving, support og drift for flere bedrifter i Hallingdal og i Bergensområdet.